Konference

Shledáme se 18. 10. 2018Autoklubu ČR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1

Stejně jako v loňském roce vystoupí se svým příspěvkem řada zajímavých domácích i zahraničních hostů.

Ze zahraničích hostů přednese svůj příspěvek docentka Beáta Gavurová z Technické univerzity v Košicích, patřící mezi nejrespektovanější osobnosti současné ekonomiky zdraví na Slovensku, která se dlouhodobě zabývá právě otázkami jednodenní péče a jejího uplatnění v SR. Doktorka Kubátová z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT představí metody hodnocení zdravotnických přístrojů IDA a model Matrix4value. Mimoto vystoupí významní aktéři české zdravotní politiky z oblasti zdravotního pojištění a státní správy, ale i zástupci poskytovatelů zdravotnických zařízení.


Registrovat

Program konference

Moderátor akce: Jiří Tráva

13:00–13:30 Registrace

13:30–13:50 Zahájení konference

13:50–15:00 Ekonomika miniinvazivní a jednodenní péče

 • Jednodenní zdravotní péče a její ekonomické dopady
  doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
 • Současná ekonomika pracoviště magnetické rezonance
  doc. MUDr. Jan Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG
 • Pohled plátců na jednodenní zdravotní péči
  MUDr. Renata Knorová, MBA
 • diskuze

15:00–15:30 Coffee break

15:30–17:30 HTA a HB-HTA u přístrojů

 • Kam směřuje evropské HTA
  MUDr. Miroslav Palát, MBA
 • Hodnocení inovativních přístrojů IDA
  Ing. Ivana Kubátová, Ph.D.
 • Early HTA
  doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
 • Model Matrix4value
  Ing. Ivana Kubátová, Ph.D.
 • Nová pravidla úhradové regulace zdravotnických prostředků
  JUDr. Jakub Král, Ph.D.
 • diskuze


Vědecký výbor konference:

Předseda: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc., Katedra biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Členové: doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA, Ekonomická fakulta TUKE, SK,

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan Lékařské fakulty UK v Plzni,

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze,

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze