Editorial 1/2015

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou úvodní číslo časopisu Ekonomie ve zdravotnictví, který vzniká jako nové periodikum s tematikou, která je a stále bude aktuální. Iniciativa k založení tohoto časopisu vzešla zejména od členů nově ustanovené redakční rady a je reakcí na nedostatek podobných médií, která by se pravidelně a neotřele věnovala diskusi nad příčinami problemů, či naopak úspěchů v organizaci, efektivitě a financování zdravotnického sektoru v České republice.

Toto nově vznikající odborné médium bude vydáváno v tištěné podobě 4krát do roka a také elektronicky a jeho hlavním cílem je podporovat tvůrce zdravotní politiky, plátce a regulátory kvalitními ekonomickými informacemi z oblasti zdravotnictví. Jedním z klíčových témat, které bychom rádi v rámci tohoto periodika rozvíjeli, je hodnocení zdravotnických technologií, ať již přicházejících nově, nebo těch již v České republice využívaných. Ačkoliv Health Technology Assesment představuje ve světě rychle se rozvíjející obor, v ČR je doposud zanedbáván a nám, osobám zodpovědným za racionální rozdělování finančních zdrojů do jednotlivých zdravotnických technologií, zoufale chybějí vědecké a objektivní informace z této oblasti, o které bychom mohli svá rozhodnutí opírat. I když se v současnosti Health Technology Assesment pomalu stává předmětem zájmu akademické obce a této vědě se věnují experti na několika univerzitách (ČVUT Praha nebo MU Brno), dosud tomuto oboru schází možnost diskuse a konfrontace názorů prostřednictvím právě takového periodika, včetně prezentace výsledků srozumitelnou formou přímo lidem z praxe.

Doufám, že to bude právě náš časopis, který nedostatek možnosti propagovat výstupy akademického výzkumu směrem k odborné veřejnosti, tedy k nám plátcům, regulátorům, zaměstnancům managementů zdravotnických zařízení a ekonomům se zájmem o zdravotnictví, překoná a poskytne plnohodnotnou platformu pro úvahy o efektivitě a kvalitě využívání zdravotní péče v ČR.

Na závěr mi dovolte popřát tomuto časopisu, jeho redakční radě a také všem čtenářům, aby byly výše definované cíle naplněny, a aby tak vznikla v oblasti ekonomických informací ve zdravotnictví nová užitečná kvalita.

Hodně štěstí a zdraví v novém roce 2016 vám všem přeje za redakční radu

MUDr. JUDr. Petr Honěk
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
e-mail: petr.honek(at)vzp.cz