Konference

Setkali jsme se 18. 10. 2018Autoklubu ČR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1

Přijměte prosím srdečné poděkování za Vaši účast na konferenci a za podnětnou diskuzi o probíraných tématech. Věříme, že jak pro Vás, tak pro přednášející byla účast na konferenci přínosem a přispěla k rozšíření obzorů či k pohledu na daná témata z jiné perspektivy.

V programu konference, který je umístěn níže, si můžete stáhnout prezentace k daným přednáškám.

Program konference

Moderátor akce: Jiří Tráva

13:00–13:30 Registrace

13:30–13:50 Zahájení konference

 • Aktuální výzvy ekonomiky zdraví
  PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
  Prezentace ke stažení zde.

13:50–15:00 Ekonomika miniinvazivní a jednodenní péče

 • Jednodenní zdravotní péče a její ekonomické dopady
  doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
  Prezentace ke stažení zde.
 • Současná ekonomika pracoviště magnetické rezonance
  doc. MUDr. Jan Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG
  Prezentace ke stažení zde.
 • Pohled plátců na jednodenní zdravotní péči
  MUDr. Renata Knorová, MBA
  Prezentace ke stažení zde.
 • diskuze

15:00–15:30 Coffee break

15:30–17:30 HTA a HB-HTA u přístrojů

 • Kam směřuje evropské HTA
  MUDr. Miroslav Palát, MBA
  Prezentace ke stažení zde.
 • Hodnocení inovativních přístrojů IDA
  Ing. Ivana Kubátová, Ph.D.
  Prezentace ke stažení zde.
 • Early HTA
  doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc.
  Prezentace ke stažení zde.
 • Model Matrix4value
  Ing. Ivana Kubátová, Ph.D.
  Prezentace ke stažení zde.
 • diskuze


Vědecký výbor konference:

Předseda: doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc., Katedra biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Členové: doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA, Ekonomická fakulta TUKE, SK,

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan Lékařské fakulty UK v Plzni,

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze,

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze