Konference

Přijměte prosím srdečné poděkování za Vaši účast na konferenci a za podnětnou diskuzi o probíraných tématech.

Věříme, že jak pro Vás, tak pro přednášející byla účast na konferenci přínosem a přispěla k rozšíření obzorů či k pohledu na daná témata z jiné perspektivy.

V programu konference, který je umístěn níže, si můžete stáhnout prezentace k daným přednáškám.

Program konference

Moderátor akce: Jiří Tráva

9:00–10:00 Otázky budoucnosti organizace a řízení péče ve zdravotnictví

 • Očekávaný vývoj českého zdravotnictví
  Nové zdravotnické technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti
  PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
  Prezentace ke stažení zde.
 • Očekávané trendy ve vzdělávání zdravotníků v ČR
  MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, ředitel IPVZ
  Prezentace ke stažení zde.
 • Strategické scenáre 2020: Budúcnosť zdravotnej starostlivosti v strednej a východnej Európe 1/2
  Ing. Peter Pažitný, Ph.D.
  Prezentace ke stažení zde.
 • diskuze

10:30–12:00 Health Technology Assessment

 • Přínos HTA pro onkology
  prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, FN a LF UK Plzeň
  Prezentace ke stažení zde.
 • Multikriteriální metody v hodnocení zdravotnických technologií
  doc. Vladimír Rogalewicz, CSc., České vysoké učení technické v Praze
  Prezentace ke stažení zde.
 • Aktuální vývoj HTA v ČR
  MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., iHETA
  Prezentace ke stažení zde.
 • diskuze

13:00–14:30 Zdravotnické prostředky

 • Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci stanovování úhrad zdravotnických prostředků
  Mgr. Jan Zahálka, re-medical s. r. o.
  Prezentace ke stažení zde.
 • Prognóza úhrad zdravotnických prostředků
  MUDr. Taťána Soharová, re-medical s. r. o.
  Prezentace ke stažení zde.
 • Zdravotnické prostředky z pohledu poskytovatele péče
  MUDr. Ing. Miroslav Fupšo, FN Brno
  Prezentace ke stažení zde.
 • Důležité aspekty budoucí úhradové regulace zdravotnických prostředků
  JUDr. Jakub Král, Ph.D., Porta Medica s.r.o.
  Prezentace ke stažení zde.
 • diskuze

15:00–16:30 Financování zdravotnictví

 • Financování zdravotnictví v roce 2018 z pohledu SZP ČR
  Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident SZP
  Prezentace ke stažení zde.
 • Strategické scenáre 2020: Budúcnosť zdravotnej starostlivosti v strednej a východnej Európe 2/2
  Ing. Peter Pažitný, Ph.D.

Aktuální číslo časopisu Ekonomie ve zdravotnictví naleznete zde.

 • Závěr konference
  PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
  Prezentace ke stažení zde.
 • diskuze

16:30 Závěrečná diskuze

V průběhu celého dne zajištěno občerstvení.