Redakční rada

Členové

Předseda redakční rady

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Katedra sociální práce FSE UJEP v Ústí nad Labem a Klinika Adiktologie 1. LF UK

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA,

Onkologická a radioterapeutická klinika,
FN Plzeň

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.,

Fakulta biochemického inženýrství, ČVUT Kladno

Celé CV k nahlédnutí zde.