Redakční rada

Členové

Předseda redakční rady

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Katedra sociální práce FSE UJEP v Ústí nad Labem a Klinika Adiktologie 1. LF UK

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA,

Onkologická a radioterapeutická klinika,
FN Plzeň

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

Olga Löblová, Ph.D.

Central European University, Doctoral School of Political
Science, Public Policy, and International Relations,
Budapest, Hungary

Celé CV k nahlédnutí zde.

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.,

Fakulta biochemického inženýrství, ČVUT Kladno

Celé CV k nahlédnutí zde.