shutterstock_197518835

Analýza nákladové efektivity systému telemonitoringu v oblasti gynekologie a porodnictví

V současné době jsou stále vyvíjeny nové technologie za účelem neustálého zlepšování zdravotní péče. Rozvojem technologií prochází také telemedicína, která se využívá v mnoha oborech. Cílem této studie je porovnat telemonitorační systém s péčí, která je standardně používaným přístupem na gynekologicko-porodnických pracovištích.

casopis
ez-web_web
ez-web_last-cc
1

Přinášíme kvalitní ekonomické informace ve zdravotnictví

2

Podporovat tvůrce zdravotní politiky, plátce a regulátory ve zdravotnictví kvalitními ekonomickými informacemi z oblasti zdravotnictví

3

Efektivita a kvalita zdravotnických služeb
Financování zdravotnických služeb
Hodnocení zdravotnických technologií
Kvalita života související se zdravotnickými službami

shutterstock_167031350

Nové zdravotnické technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti – nová studie OECD

Cílem článku je stručně seznámit s nejvýznamnějšími poznatky aktuálně publikované studie OECD „Nové zdravotnické technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti“.

Databáze spravovaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti a její využitelnost pro odhad společenských nákladů užívání ilegálních drog