Abstrakt 

Klinické přínosy v hodnocení léčby nádorových onemocnění z pohledu regulátora a odborné společnosti

img_1228-o

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Přístup inovativních technologií do systému veřejného zdravotního pojištění halí četné mýty. Lékař se vyrovná s naprostou nedostupností technologie, nikoliv s tím, je-li sám postaven před rozhodnutí, komu z potřebných a indikovaných nemocných ji poskytnout a komu nikoliv. Regulátor je momentálně bombardován EMA registrací četných léčivých přípravků, mnohdy bez významnější evidence. Sám má pak společenské zadání co nejvíce zdržovat přístup nákladnějších technologií do systému, což odpovědně plní, odborné společnosti mu svým názorem nepomáhají, považují všechny nové technologie za naprosto potřebné a inovativní. Nejistota účinnosti nové technologie je potlačována daty z registru, který automaticky vede poskytovatel a který jej časovou náročností neúměrně zatěžuje. Zavedení registru VILP přípravků nesplnilo svoji úlohu, data z nich pouze ukazují na počet léčených nemocných, že nemocní byli léčeni řízeně, data nemohou pro svoji chudost sloužit jako podklad pro stanovení trvalé úhrady preparátu. Kritéria pro vzácná onemocnění jsou v onkologii nepoužitelná, spadá mezi ně většina onkologických onemocnění, proto ani orphan drugs nejsou při jednání o úhradě posuzovány jinak než ostatní preparáty. Paragraf 16 byl v onkologii zneužit k obcházení neexistující úhrady preparátu, mnohdy je alternativní postup. Navrhované změny:

  • Stanovit jasná kritéria účinnosti pro vstup na trh – pro onkologii solidních nádorů – tj. stanovit kritéria hodnoty v onkologii.
  • Opustit kategorii VILP.
  • Vpustit risk-sharingové mechanismy úhrady.
  • Nezneužívat 16, nejlépe jej zcela zrušit.

prof. MUDr.Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
přednosta
Onkologická a radioterapetická klinika FN a LF UK v Plzni